© 2018 by Samuelsen.Samuelsen

Tel. 97 47 43 67  I  jens.kristian@samuelsenbygg.no

SAMUELSEN BYGG AS

1/2

ARKITEKTKONTORET SAMUELSEN.SAMUELSEN AS BLE ETABLERT I 2018.

TØMRER- OG ENTREPRENØRFIRMAET SAMUELSEN BYGG AS BLE ETABLER I 2011.

BEGGE FIRMA SETTER KVALITET OG KOMPETANSE HØYT, OG MENER DE BESTE PROSJEKTENE BLIR TIL GJENNOM GOD DIALOG MED KUNDEN OG TETT SAMARBEID MELLOM PROSJEKTERENDE OG UTFØRENDE.