SAMUELSEN.SAMUELSEN

 

SAMUELSEN BYGG BLE OPPRETTET I 2010. I 2011 ENDRET VI ORGANISASJONSFORM OG BLE AKSJESELSKAP.  

VI JOBBER MED ULIKE FORMER FOR SMÅSKALAPROSJEKTER; TILBYGG, PÅBYGG, REHABILITERING OG NYBYGG.

VI LIKER UTFORDRINGER OG Å FINNE GODE LØSNINGER PÅ TVERS AV FAG.

VI SETTER KVALITET OG KOMPETANSE HØYT, OG MENER DE BESTE PROSJEKTENE BLIR TIL GJENNOM GOD DIALOG OG SAMARBEID MED KUNDEN.

I 2018 BLE SØSTERSELSKAPET SAMUELSEN.SAMUELSEN AS ETABLERT.

DET DRIVES AV SIV. ARK MNAL MARI ALICE MÆLAND SAMUELSEN OG TAR SEG AV TEGNEJOBBER OG SØKNADSPROSESS.

SAMUELSEN.SAMUELSEN TROR PÅ AT GOD ARKITEKTUR HANDLER OM Å GJØRE DET MESTE UT AV TOMTA OG MATERIALENE, OG ØNSKER AT KUNDEN SKAL KUNNE TA DEL I PROSESSEN FOR ET BEST MULIG RESULTAT.

Tel. 97 47 43 67  I  post@samuelsensamuelsen.no

© 2020 by Samuelsen.Samuelsen