SAMUELSEN.SAMUELSEN

SAMUELSEN.SAMUELSEN AS BLE ETABLERT I 2018.

DET DRIVES AV SIV. ARK MNAL MARI ALICE MÆLAND SAMUELSEN OG TAR SEG AV TEGNEJOBBER OG SØKNADSPROSESS.

SAMUELSEN.SAMUELSEN TROR PÅ AT GOD ARKITEKTUR HANDLER OM Å GJØRE DET MESTE UT AV TOMTA OG MATERIALENE, OG ØNSKER AT KUNDEN SKAL KUNNE TA DEL I PROSESSEN FOR ET BEST MULIG RESULTAT.

FRA 2020 HAR VI ANSATT EGEN UTFØRENDE TØMRER. DETTE MULIGGJØR EN TETTERE DIALOG UNDERVEIS I PROSESSEN, OG SIKRER GODE LØSNINGER FRA DAG EN.

VI JOBBER MED ULIKE FORMER FOR SMÅSKALAPROSJEKTER; TILBYGG, PÅBYGG, REHABILITERING OG NYBYGG.

VI LIKER UTFORDRINGER OG Å FINNE GODE LØSNINGER PÅ TVERS AV FAG.

VI SETTER KVALITET OG KOMPETANSE HØYT, OG MENER DE BESTE PROSJEKTENE BLIR TIL GJENNOM GOD DIALOG OG SAMARBEID MED KUNDEN.

Tel. 97 47 43 67  I  post@samuelsensamuelsen.no

© 2020 by Samuelsen.Samuelsen