top of page

SAMUELSEN.SAMUELSEN

SAMUELSEN.SAMUELSEN AS BLE ETABLERT I 2018.

DET DRIVES AV SIV. ARK MNAL MARI ALICE MÆLAND SAMUELSEN OG TAR SEG AV TEGNEJOBBER OG SØKNADSPROSESS.

SAMUELSEN.SAMUELSEN TROR PÅ AT GOD ARKITEKTUR HANDLER OM Å GJØRE DET MESTE UT AV TOMTA OG MATERIALENE, OG ØNSKER AT KUNDEN SKAL KUNNE TA DEL I PROSESSEN FOR ET BEST MULIG RESULTAT.

FRA 2020 HAR VI ANSATT EGEN UTFØRENDE TØMRER. DETTE MULIGGJØR EN TETTERE DIALOG UNDERVEIS I PROSESSEN, OG SIKRER GODE LØSNINGER FRA DAG EN.

VI JOBBER MED ULIKE FORMER FOR SMÅSKALAPROSJEKTER; TILBYGG, PÅBYGG, REHABILITERING OG NYBYGG.

VI LIKER UTFORDRINGER OG Å FINNE GODE LØSNINGER PÅ TVERS AV FAG.

VI SETTER KVALITET OG KOMPETANSE HØYT, OG MENER DE BESTE PROSJEKTENE BLIR TIL GJENNOM GOD DIALOG OG SAMARBEID MED KUNDEN.

bottom of page