1/2

TILBYGG KJELDSTAD

TILBYGG TIL ENEBOLIG UTFØRT I BETONG, TEAK OG GLASS.

TILBYGGET FUNGERER SOM NYTT INNGANGSPARTI MED KJELLERTRAPP.

DE SMALE LYSINNSLIPPENE BLE LAGET FOR Å FILTRERE LYS GJENNOM TILBYGGET TIL EKSISTERENDE TRAPPELØP.

Tel. 97 47 43 67  I  post@samuelsensamuelsen.no

© 2020 by Samuelsen.Samuelsen