top of page

TILBYGG KJELDSTAD

TILBYGG TIL ENEBOLIG UTFØRT I BETONG, TEAK OG GLASS.

TILBYGGET FUNGERER SOM NYTT INNGANGSPARTI MED KJELLERTRAPP.

DE SMALE LYSINNSLIPPENE BLE LAGET FOR Å FILTRERE LYS GJENNOM TILBYGGET TIL EKSISTERENDE TRAPPELØP.

bottom of page