NY SYKKELBOD KIRKEGATEN


Renoveringsobjektet i Kirkegaten har fått ny og staselig sykkelbod.